начало:
конец:
длительность:
03:00:00
Последний правильный ответ:H,East-Siberian SUTM 2 (Victor Tsyrempilon Brizhatyy),02:59
Последнее отправленное решение:H,Irkutsk SU 8: Physdep (Boris Rubtsov Ustinov),02:59
A
84/95
B
83/170
C
82/133
D
48/177
E
11/56
F
12/23
G
41/162
H
25/74
ОчкиШтраф
1
Irkutsk SU 4: Mindtravellers (Chumachenko Kirill Latyshev)
+
00:02
+
00:08
+
00:10
+
00:16
+
01:10
+
01:21
+1
00:29
+
00:47
8287
2
Buryat SU 1 (Batalov Badagarov Guslyakov)
+
00:02
+
00:06
+
00:09
+
00:14
+
00:39
+3
01:36
+
00:39
+
00:28
8295
3
ISIT SFU 3 (Evgenii Melnikov Yakovlev)
+
00:03
+
00:10
+
00:17
+
00:26
+1
01:52
+
01:35
+
00:24
+
01:19
8390
4
* Tomsk PU 1 (Komarov Pestova Rybachenko)
+
00:06
+
00:20
+
00:22
+
01:08
+1
01:44
+
02:26
+
00:14
+
00:55
8458
5
* Tomsk PU 2 (Chursina Liao Babichev)
+
00:11
+
00:19
+
00:31
+
00:28
+1
01:30
+
02:21
+
00:37
+
01:40
8481
6
Irkutsk NRTU 3 (Skorobogatov Chekan Dedkov)
+
00:02
+
00:19
+
00:10
+
01:06
+1
01:38
+
02:41
+4
01:53
+1
00:27
8620
7
IMCS SFU 1 (Sukhikh Bachurin Durakov)
+
00:03
+
00:10
+
00:08
+
00:19
+
02:31
+
00:37
+
01:17
7307
8
Irkutsk SU 3 (Eduard Mironenko Volkova)
+
00:03
+1
00:07
+
00:15
+1
00:35
-3
02:53
+
01:18
+
00:44
+
01:26
7311
9
* Enter 1
+
00:02
+
00:05
+
00:07
+
00:16
+4
01:36
-1
01:09
+2
00:54
+
01:30
7393
10
ISIT SFU 1 (Garbart Kislov Saenko)
+
00:05
+
00:11
+
00:03
+2
00:17
+3
02:05
+2
00:55
+
01:14
7433
11
* Tomsk USUR 1 (Itskov Tarabukin Chernykh)
+
00:05
+1
00:30
+1
00:39
+1
01:34
+
02:17
-1
02:15
+
01:22
+
01:10
7520
12
Irkutsk SU 1 (Zaguzin Kozlov Zakaulova)
+
00:01
+1
00:07
+
00:09
+1
00:42
+4
02:43
+3
01:21
+
00:48
7535
13
East-Siberian SUTM 1 (Tsyrendorzhiev Badaev Veselov)
+
00:07
+1
00:11
+
00:14
+1
00:31
+1
02:33
+
01:43
+5
01:16
7557
14
Irkutsk SU 2 (Nikita Yelizarov Zaytsev)
+
00:04
+1
00:08
+1
00:16
+
00:21
-4
02:19
+
01:33
+
01:53
-1
02:14
6297
15
Khakas SU 3: Light (Borgoyakov Dmitriy Kot)
+
00:03
+
00:09
+
00:13
+
00:37
+
01:12
+1
02:28
6304
16
IMFI SFU 2: Муха (Vetoshkin Sudakova Popov)
+
00:13
+
00:20
+
00:25
+1
01:49
+
00:38
+
02:36
6385
17
Irkutsk SU 5 (Eduard Bovkun Lager)
+
00:07
+
00:15
+
00:15
+
01:15
+
01:03
+3
02:48
6406
18
Buryat SU 2 (Mitypov Tsydypova Burhiev)
+2
00:06
+
00:16
+
00:18
+
00:47
-11
02:59
+5
01:22
+1
01:37
6428
19
Khakas SU 1: Infra Red (Tumoyakov Engel Zmelianikin)
+
00:04
+
00:11
+
00:20
+
01:17
+3
01:54
+1
02:39
6468
20
Irkutsk SU 8: Physdep (Boris Rubtsov Ustinov)
+
00:11
+1
00:17
+
00:32
+1
01:31
+
02:50
+
02:00
-12
02:59
6483
21
Irkutsk NRTU 1 (Kuroptev Ushakov Litvintcev)
+
00:08
+
00:07
+
00:12
+
00:43
+5
02:54
+3
01:56
6523
22
ISIT SFU 4: V[IKIT]ORY (Korneev Apanasenko KAPITONOV)
+
00:15
+
00:09
+
00:31
+2
01:33
+2
02:25
+3
01:29
6525
23
* Tomsk USUR 2 (Kalyuzhny Shkitin Savinkov)
+
00:06
+4
00:36
+
00:33
+2
01:34
+1
02:28
+1
00:52
6532
24
* Tomsk PU 12 (Mnatsakanyan Fedorov Rakhmonkulov)
+
00:06
+1
00:15
+
00:20
+4
01:09
+2
01:54
+2
02:16
6542
25
East-Siberian SUTM 2 (Victor Tsyrempilon Brizhatyy)
+
00:24
+4
01:18
+
00:10
+2
02:32
+1
01:41
+1
02:59
6707
26
* Siberian SUTIS 3 (Avanesyan Potopakhin Rusakov)
+
00:05
+
00:09
+
00:12
+
00:28
+
00:31
-3
02:55
588
27
* Siberian SUTIS 7: SiberianTeam (Marchenko Nosova Novozhilov)
+
00:16
+
00:12
+
00:26
+
00:54
+
01:19
5188
28
* Siberian SUTIS 8 (Chusovitin Alisa Korotetsky)
+
00:05
+
00:11
+1
00:15
+
00:30
-11
02:57
+
02:38
5241
29
* Tomsk USUR 5 (Kiseleva Mysnikov Mamedov)
+
00:17
+
00:16
+
00:28
+
01:18
+
02:25
5285
30
* Enter 3
+
00:07
+
00:13
+1
00:14
+3
01:15
+1
01:44
5315
31
Khakas SU 2: Ультрафиолетовые (Bagaev Kuuhaku Andreev)
+
00:49
+
00:10
+1
00:16
+
02:27
+2
00:39
5321
32-33
* Siberian SUTIS 6 (Shulga Nabokov Parkin)
+
00:06
+3
00:26
+
00:09
+
00:35
+2
02:48
5346
32-33
Buryat SU 3 (Egor Anastasi Kuznetsov)
+
00:10
+
00:14
+
00:23
+3
02:24
+
01:34
5346
34
Buryat SU 6 (Vanchikov Chimitov Ochirzhapov)
+
00:23
+1
00:25
+
00:15
+2
02:33
+1
01:45
-4
02:58
5403
35
* Siberian SUTIS 1 (Kiselev Afanasyev Bezgodov)
+
00:10
+4
00:37
+1
00:27
+
00:36
+3
02:42
5433
36
Transbaikal SU 3 (Chernykh Belov Lomov)
+
00:03
+1
00:31
+
00:34
+3
01:54
+1
02:40
5444
37
Buryat SU 7 (Sharakshinov Dashitsyrenov Dambaeva)
+
00:06
+1
01:10
+1
01:06
+2
01:17
+1
02:43
5485
38
Norilsk SII 1: The best IT friends (Galkov Melnik Vdovina)
+
00:09
+
00:29
+
00:25
+3
01:42
-1
02:12
+8
02:50
5556
39
* Tomsk USUR 3 (Kochkin Krasnousov Kravchenko)
+
00:43
+3
00:50
+1
00:32
-5
02:42
+4
02:47
+
02:09
5583
40
ISIT SFU 2 (Mukhin Rusin Kasymbaev)
+
00:16
+2
00:35
+
00:30
+7
02:51
+5
02:31
5686
41
* Siberian SUTIS 4: Категорический императив (Zavialov Prikhodko Pesnyak)
+
00:04
+
00:10
+
00:16
+
01:12
4104
42
* SibSUTIS 2 (Bochkarev Suhodoeva Dyachkova)
+
00:07
+
00:22
+
00:16
+
01:40
-3
02:55
4147
43
East-Siberian SUTM 6 (Bazarov Lodoeva UM)
+
00:06
+1
00:39
+
00:33
+1
01:12
4191
44
East-Siberian SUTM 4 (Trapeznikov Ryazantsev Ardaeva)
+
00:14
+
00:23
+
00:32
+
02:05
4196
45
Buryat SU 10 (Saidov Oyun Dandar)
+
00:06
+
00:14
+
00:19
+2
02:07
4207
46
Norilsk SII 2: У нас лапки (Dobrovolskii Makarov Lukyanchikov)
+
00:05
+1
00:20
+
00:25
-4
01:26
+
02:21
4212
47
Siberian SUST 1 (Golubeva Odemenina Krivolutskiy)
+
00:29
+
00:49
+
00:55
+
01:47
-3
02:58
4241
48
East-Siberian SUTM 7 (Lebedeva Kuzmin Dambaev)
+
00:27
+
00:33
+
01:22
+1
01:44
-2
02:18
4267
49
Buryat SU 5 (Kivisik Agafonov Sanzhiev)
+
00:07
+2
02:03
+
00:41
+
01:52
-1
02:55
4324
50
* Tomsk USUR 4 (Shinkarev Ukhanov Suraveshkin)
+
00:20
+
00:14
+3
00:51
+4
02:16
-3
02:13
4363
12